Trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, sau khi nhắc lại việc chủ tịch Hồ Chí Mính đã tiếp xúc với Văn hóa nhiều nước

Viewed 444

Trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, sau khi nhắc lại việc chủ tịch Hồ Chí Mính đã
tiếp xúc với Văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thể giới, tác giá Lê Anh Trà Víết :
…”Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hường quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc Văn
hóa dân tộc không gì lay chuyến được ờ Người, để trờ thành một nhân cách rất Việt Nam,
một lối sống rất bình dị, rất Vệt Nam, rất phương Ðông, nhưng cũng đồng thời rất mới,
rất hiện đại.”…
(Trích Ngũ văn 9, tập một, NPCB Giáo dục Wệt Nam, 2015)
1. Ờ phần trích trên, tác giá đã cho mấy vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết
hợp hài hòa bời những yếu tố nào ? Em hiểu được điều gì về tình cảm của tác giá dành
cho Người ?
2. Xác định hai danh từ được sử dụng như tính từ trong phẫn trích dẫn và cho biết
hiệu quả nghệ thuật của cách dùng từ ấy.
3. Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) vê trách nhiệm của thế hệ trẻ
đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong mời kì hội nhập và phát triển.

1. – Vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa giữa những ảnh hưởng văn hóa Quốc tế và gốc văn hóa dân tộc. – Qua đó tác giả Lê Anh Trà thể hiện tình cảm kính trọng, ca ngợi Bác Hồ, tự hào về Người như một đại diện của một con người ưu tú Việt Nam.

2. Hai danh từ được sử dụng như tính từ: Việt Nam, Phương Tây. Cách dùng từ ấy có hiệu quả nghệ thuật cao Tác giả nhấn mạnh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, bản sắc Phương Đông trong con người Bác.

3. Trách nhiệm thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập: – Giải thích: thời kỳ hội nhập: các nền kinh tế thế giới mở cửa, hội nhập dẫn đến sự giao lưu, ảnh hưởng văn hóa giữa các nước.

– Trách nhiệm thế hệ trẻ: + Gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc;

+ Nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, niềm tự hào về những truyền thống văn hóa tốt đẹp: truyền thống yêu nước; Uống nước nhớ nguồn; văn hóa lễ hội truyền thống; phong tục tập quán; di sản, di tích lịch sử,…

+ Tiếp tục những ảnh hưởng tích cực từ văn hóa nước ngoài đồng thời gạn lọc những ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa ngoại lai.

– Đánh giá: đây là vấn đề quan trọng đòi hỏi ý thức và nhận thức của thế hệ trẻ cùng đồng lòng, chung tay góp sức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.