Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences

Viewed 231

Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences

1. considerable progress/our parents were/all of us had made/ happy to hear/./

2. and friendly enviroment/ to practise your English/ offers you a good/the Academy of Language/./

Thí sinh viết tiếp các nhóm từ và dấu câu theo đúng trình tự vào phần trả lời để hình thành câu hoàn chỉnh

Answers:

1. Our parents were ….

2. The Academy of Language …

Answers:

1. Our parents were happy to hear all of us had made considerable progress.

2. The Academy of Language offers you a good and friendly enviroment to practise your English.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.