Cho m gam hỗn hợp ba kim loại Fe, Cu và Al vào một bình kín có chứa 1 mol oxi.

Viewed 926

1.Cho m gam hỗn hợp ba kim loại Fe, Cu và Al vào một bình kín có chứa 1 mol oxi. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi ngừng phản ứng thì thể tích oxi giảm đi 3,5% và thu được 2,12 g chất rắn. Tính m.

(Hãy giải bài toán hóa học trên bằng phương pháp đơn giản tối ưu)

2. Để đốt cháy 16 g hợp chất hữu cơ (X) cần dùng 44,8 lít khí oxi, sau phản ứng thu được V lít CO2 và m gam nước với tỉ lệ nH2O : nCO2 = 2 : 1. Hãy tính V và m (các thể tích khí đo ở đktc).

(Hãy giải bài toán hóa học trên bằng phương pháp đơn giản tối ưu)

Bài giải :

câu1

noxi phản ứng = 3.5 /100 = 0,035 (mol) => noxi phản ứng =  0,035 x 32 = 1,12 (g)

Khối lượng c ác kim loại bằng khối lượng chất rắn lượng oxi đã phản ứng => m = (2,12 – 1,12) = 1 (g).

câu2

Sơ đồ phản ứng : X + O2 -> CO2 + H2O

noxi = 2 mol => moxi = 2 x 32 = 64 (g).

Gọi số mol CO2 là a => Số mol nước là 2a.

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

44a + 18aì2 = 16 + 64 = 80 => a = 1.

Vậy V = 1 x 22,4 = 22,4 (lít) ; m = 2 x 18 = 36 (g).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.